Home 로그인회원가입 오시는길
  • 삊쉶냼媛

보도자료

  • Home
  • 정보안내
  • 보도자료
   ‘2019 ISACA Korea & Barun ICT Research Conference’ 9월 6일 개최(보안뉴스/2019.9.2)   2019.09.17  HIT:906
 


출처 :

https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=82680&kind=

이전글 ‘2019 ISACA Korea & Barun ICT Research Conference’ 개최 (데일리시큐, 2019.9.2)
다음글 ISACA코리아·연세대 바른 ICT 연구소, 컨퍼런스 개최 (데이터넷/2019.9.2)